Coordinated Progress Management

We spreken nu met z’n allen dezelfde taal

— Adidas Group

5Eens er een duidelijke visie is die door iedereen gedragen wordt, is het cruciaal om dit ook in de dagdagelijkse werking van de onderneming in te bouwen. Hiervoor heeft ViCre een perfect instrument. Met een eenvoudige maar doorgedreven overlegstructuur wordt de basis gelegd voor een efficiënte, no-nonsense samenwerking. De medewerkers worden op een optimale en relevante manier betrokken en kunnen zich zo focussen op het leveren van toegevoegde waarde.

Wat doen we?

We optimaliseren de interne overlegstructuur in lijn met de ondernemingsarchitectuur

Wat is het resultaat?

Een ingebouwde reflex om de organisatie continu te verbeteren en resultaten te boeken

© Copyright 2018 - ViCre