Vision Creation Management

Als denken en doen één wordt

— ViCre

1Het belang van een duidelijke en concrete visie wordt door niemand ontkend. Toch blijft dit vaak een vrijblijvende oefening die niet verder geraakt dan een vermelding in het business plan. Zonder visie kan je bijzonder moeilijk medewerkers inspireren en motiveren. Bovendien moet een visie gekend zijn en begrepen worden door alle lagen binnen de onderneming (‘2 way vision creation’). Net dit wordt vaak vergeten of onvoldoende in praktijk gebracht. ViCre kan hier een heel nuttige rol spelen. Als sparring partner maar ook als facilitator kunnen wij u kritisch laten nadenken over uw visie, helpen ze concreet in te vullen en te formuleren als een inspirerend instrument.

Wat doen we?

We creëren en capteren uw visie

Wat is het resultaat?

Een duidelijke focus en visie, hanteerbaar binnen de hele onderneming

© Copyright 2018 - ViCre